2020-09-04 09:50Pressmeddelande

De första mountainbikelederna inom Biking Värmland är nu godkända

Visit VärmlandVisit Värmland

De första mountainbikelederna inom Biking Värmland är nu godkända. Det är lederna i Filipstad som är klara. De har kontrollerats och uppfyller de kvalitetskriterier som ställs för att bli en godkänd Biking Värmland-led. På Kalhyttan finns en led och i Persberg vid Högbergsfältet finns tre godkända leder.

– Målet är 38 mil kvalitetssäkrade mountainbikeleder. 11 av länets kommuner är med i projektet och det arbetas på många ställen för att få allt på plats. Näst på tur är leder i fyra olika områden i Arvika kommun som har kontrollerats och snart kan bli godkända. Det är i Gunnarskog, Jössefors, Klässbol och vid Ingestrand. Vid Torsby Skidtunnel & Sportcenter är det snart dags för kontroll av minst 9 leder, säger Mattias Dahlman projektledare för Biking Värmland.

Biking Värmland är ett pågående projekt som går ut på att skapa ett gemensamt system för mountainbikeleder i Värmland. Gemensam skyltning, information och svårighetsgradering, avtal med markägare, plan för skötsel och organisation skall göra lederna långsiktigt hållbara och möjliggöra gemensam marknadsföring.

Att göra nya leder tar tid och många är inblandade under processen. Praktiskt arbete med att komma fram till var och hur lederna kan gå i naturen samt iordningställa och skylta. Administrativt arbete för att ta fram kartmaterial, skriva avtal med samtliga markägare, ha samråd med Länsstyrelsen, samla in data och skapa information om lederna.

– Cykel som aktivitet bara växer och passar väldigt många. En av delarna i Biking Värmlands koncept och kvalitetssäkring är att gradera lederna i olika nivåer så att det blir lättare för besökaren att hitta ett passande alternativ. Konceptet reglerar även så att lederna kvalitetssäkras för underhåll och att det finns bra information i anslutning och på lederna. Biking Värmland gör att vi tillsammans kan stärka Värmland som cykeldestination och marknadsföra cykel och mtb både nationellt och internationellt, säger Andreas Norum på Visit Värmland.

Efter projektet, som ägs av Filipstads kommun, kommer Biking Värmland som koncept att finnas kvar och Visit Värmland kommer att sköta samordningen och gemensam marknadsföring av lederna. Förhoppningen är att det fortsätter anslutas leder till systemet och att vi får ett nät av kvalitetssäkrade mountainbikeleder i hela Värmland.

– Det är bra att många kommuner är med och deltar i projektet så att det blir ett enhetligt ledsystem och en gemensam syn på skötsel och underhåll. För Filipstad är det här ytterligare ett steg i vår utveckling mot att vara en attraktiv destination för aktiva besökare. Givetvis är det även en stor resurs för närområdet att ha tillgång till fina cykelmöjligheter, men tillsammans blir vi starkare och kan gemensamt lyfta cykel i Värmland som en aktivitet och reseanledning både för svenska och utländska besökare. Genom att paketera cykellederna med olika företag och produkter inom bo, äta och göra kommer vi att kunna skapa nya upplevelser för besökare att upptäcka. Bo på herrgård och cykla mountainbike i ett kulturhistoriskt område med djupa gruvor på vardera sida leden, det kan man inte göra överallt, säger Jonatan Lööf turismutvecklare Filipstads kommun.

För mer information:
Mattias Dahlman, projektledare Biking Värmland, tel 070-663 70 30, projektledare@bikingvarmland.se
Andreas Norum, projektledare Visit Värmland, tel 054-776 60 06, andreas.norum@visitvarmland.com
Jonatan Lööf, turismutvecklare Filipstad kommun, tel. 072 599 03 86, jonatan.loof@filipstad.se


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman