2020-02-07 08:04Pressmeddelande

Bra turistår för Värmlands campingar och hotell

Visit VärmlandVisit Värmland

I går släppte Tillväxtverket/SCB den preliminära sammanställningen av 2019 års gästnätter. 2019 blev ett bra turistår för Värmland, även om antalet övernattningar inte kom upp i samma nivå som rekordåret 2018.

Statistiska Centralbyrån (SCB) har nu publicerat det preliminära resultatet för inkvarteringsstatistiken av helår 2019. Det totala antalet övernattningar har minskat i Värmland under 2019 med 1 procent. De preliminära siffrorna visar att Värmland hade drygt 2.5 miljoner gästnätter under 2019 (66 procent svenska gästnätter, 34 procent utländska gästnätter).

Sverige som helhet ökar preliminärt med 4 procent. På Sverigenivå ökar vandrarhem, camping och hotell medan stugbyar minskar. Vandrarhemsboende är den boendeform som går emot Sverigetrenden och minskar i Värmland.

Väldigt glädjande är att Karlstad fortsätter att öka i antal gästnätter, främst på hotell som 2019 ökat med 2 procent. Även Säffle och Årjängs kommuner presenterar starka siffror för 2019.

– Rekordåret 2018 var fantastiskt. Campingarna och hotellen har väldigt bra beläggning 2019, främst i Karlstadsregionen, och ökar i enighet med den svenska trenden. Att Värmland har upprätthållit nästan lika bra siffror även under 2019 är väldigt roligt och tillsammans fortsätter vi det goda arbetet under 2020, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

Den positiva trenden med kinesiska besökare fortsätter och vi ser en ökning främst i Karlstad och Eda kommuner. Vi ser även positiv ökning på gästnätter från både Tyskland och Nederländerna, två av våra prioriterade marknader, och här följer Värmland den nationella trenden.

– Visit Värmlands uppdrag är att verka för en hållbar besöksnäring och skapa goda förutsättningar och vi ser fram emot ett spännande 2020, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

Källa: Statistiska Centralbyrån (SCB) och Tillväxtverket


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman