2021-07-15 09:27Pressmeddelande

Besöksmätning i samarbete med BI SYD* och Telia i pilotprojektet Flow

Visit VärmlandVisit Värmland

Flow är ett pilotprojekt med 14 deltagande parter runt om i Sverige och totalt 36 mätområden. Projektet pågår under cirka ett år och under denna tid kommer Telia tillsammans med deltagande parter där Visit Värmland ingår bidra till att Telia kan vidareutveckla sina wifi-sensorer som mäter antalet besökare på en plats med hjälp av besökarnas mobiltelefon (med påslaget wifi). För Visit Värmlands del får vi i gengäld tillgång till all statistik och också vara en viktigt partner med våra reflektioner och erfarenheter i vidareutvecklingen av detta verktyg.

Mätningar blir mer och mer vanligt och då i framför allt centrumbelägna områden. Ett strategiskt viktigt verktyg för att analysera framtida utveckling av den fysiska platsen gällande utformning, tillgänglighet, event och inte minst i etableringsfrågor. Flow-projektet bygger på samma princip men med fokus på naturnära områden som exempel vandring- och cykelleder och stränder. Det sistnämnda i rådande pandemi en högaktuell fråga för att förebygga trängsel.

— Visit Värmland blev tilldelad tre mätområden med 1-2 wifi-sensorer per område. Visit Värmlands urval har genomgått en process där vi har tagit fram ett antal områden som vi vet har intresse av att ta del av denna typ av information för att ta det vidare in i sitt eget strategiska platsutvecklingsarbete. Tillgång till el och en god mobiltäckning var hygienfaktor och utöver detta var det viktigt att områdena kunde avsätta resurser för installation av sensorer och informationsskyltar samt genomföra så kallade valideringsmätningar. Nästa steg var att identifiera de områden som vi kan koppla till Visit Värmlands värden, människorna, naturen, kulturen och historien. Vi landade i naturområdena Järnleden i Kristinehamns kommun och Glaskogen, samt Borgvik i Grums kommun som representerar kultur, säger Mia Landin vd på Visit Värmland.

Sedan ett par veckor tillbaka sker mätningar i Borgvik, vid Järnleden och inom kort även i Glaskogen.

All besöksdata anonymiseras och samlas in i enlighet med GDPR. Det går inte att identifiera några enskilda personer i den insamlade datan.

* Om BI SYD: (Business Intelligence Syd) är ett samarbete mellan de regionala turismorganisationerna Destination Småland AB, Region Blekinge, Regionförbundet i Kalmar Län, Region Halland, Vist Värmland, Visist Östergötland, Länsstyrelsen Skåne, Region Skåne via Regional utveckling Skåne, Smålandsturism AB och Tourism in Skåne AB (som en del i BI SYD). Som partners medverkar även kommunerna Malmö, Lund och Jönköping. Tourism in Skåne projektleder samarbetet och syftet med detta initiativ är att samverka för att kraftsamla resurser och uppnå synergier kring arbetet med BI inom besöksnäringen.


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman