2017-11-16 15:08Pressmeddelande

Adventure Travel World Summit kommer till Sverige 2019

Visit VärmlandVisit Värmland

2019 kommer Adventure Travel Trade Associations internationella kongress för naturresearrangörer och medier, Adventure Travel World Summit, att arrangeras i Göteborg. 850 deltagare från hela världen ska skapa nätverk och ta del av kunskap och nyheter inom naturturism, men också testa naturupplevelser i stora delar av Sverige med skräddarsydda program.

I år arrangerades kongressen i Argentina, 2018 kommer den till Italien och i september 2019 genomförs kongressen alltså i Sverige.

– Att kongressen kommer till Sverige är ett resultat av ett nationellt samarbete mellan olika destinationer med naturprofil och Visit Sweden. Det är ett bra exempel på när man nationellt måste samarbeta för att dra gäster till Sverige som minsta gemensamma nämnare. Detta kommer att ge Sverige och Värmland hög internationell synlighet och exponering, säger Jonas Jacobsson, vd på Visit Värmland.

– Fördelarna med att få arrangera en Världskongress inom naturturism är flera. Kongressen i sig kommer att fungera som en tydlig anledning för att utveckla samarbete och produktkvalitet i vår region. Dessutom ger det helt andra möjligheterna för våra företag att delta på en världskongress inom området naturturism när den är på hemmaplan. Värmland har mycket goda förutsättningar att växa ännu mer som naturturistisk destination, ett område där vi redan idag är duktiga, säger Andreas Norum, projektledare på Visit Värmland.

Ett starkt skäl till att ATTA väljer Sverige är den svenska naturnära livsstilen och tillgängligheten till naturen, även i städerna. Sverige fokuserar på samarbete och inkluderar flera regioner och organisationer i arbetet med naturturism vilket imponerade på ATTA.

– Att Adventure Travel Trade Association väljer Sverige är en stor framgång och resultatet av många svenska organisationers dedikerade arbete. Världskongressen kommer att sätta Sverige i fokus på ett sätt som inte skett tidigare och nu gäller det för Sverige att möta upp med ett brett utbud av upplevelser i den svenska naturen som passar internationella gäster, säger Ewa Lagerqvist, vd på Visit Sweden.

I Sverige har flera initiativ tagits för att utveckla fler naturnära upplevelser och stärka marknadsföringen av svensk natur för en internationell marknad. Bland annat:

  • Besöksnäringen utvecklar en egen strategi för naturturism.
  • Tillväxtverket arbetar för att företag och destinationer ska bli mer internationellt konkurrenskraftiga, till exempel i regeringsuppdraget Hållbar produktutveckling med fokus på natur- och kulturturism.
  • Många turistföretag utvecklar nya naturbaserade upplevelser.
  • Visit Sweden har fått extra resurser av regeringen för att sats på internationell marknadsföring av hållbara upplevelser i den svenska naturen.

Arbetet med kongressen och med visningsresor till olika delar av Sverige har redan startat. Visit Sweden ansökte om att arrangera Adventure Travel World Summit tillsammans med Tillväxtverket och flera regionala turistorganisationer i Sverige, bland andra:

  • Turistrådet Västsverige
  • Visit Värmland
  • Jämtland Härjedalen Turism
  • Tourism in Skåne
  • Region Västmanland
  • Destination Swedish Lapland

För mer information
Anderas Norum, projektledare Visit Värmland, andreas.norum@visitvarmland.se, tel. 054-776 60 06
Bitte Olsson, pressansvarig på Visit Sweden, bitte.olsson@visitsweden.com, tel 0705-25 04 56


Om Visit Värmland

Visit Värmland arbetar för besöksnäringen i Värmland. Våra tillgångar är våra medlemmar; företag, föreningar, organisationer och kommuner som tillsammans jobbar för att stärka och utveckla en hållbar värmländsk besöksnäring.


Kontaktpersoner

Mia Landin
Vd
Mia Landin
Frida Jansson Högberg
Kommunikatör
Frida Jansson Högberg
Jenny Nohrén
Kommunikatör
Jenny Nohrén
Andreas Norum
Projektledare Visit Värmland
Andreas Norum
Projektledare
Niclas Wikman